Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 2022

ARTIKEL 1                                – DEFINITIES                                                                            

ARTIKEL 2                                – TOEPASSELIJKHEID                                                                

ARTIKEL 3                                – DE OFFERTE                                                                           

ARTIKEL 4                                – VERZEKERING INBOEDEL                                                        

ARTIKEL 5                                – VERHUISPRIJS                                                                       

ARTIKEL 6                                – DE OVEREENKOMST                                                               

ARTIKEL 7                                – INFORMATIEPLICHT VAN DE KLANT                                        

ARTIKEL 8                                – VERPLICHTINGEN VERHUISBEDRIJF DE TOEKOMST                   

ARTIKEL 9                                – GEVAARLIJKE ZAKEN OF STOFFEN                                           

ARTIKEL 10                              – DOUANEFORMALITEITEN                                                        

ARTIKEL 11                              – WIJZIGING VAN OVEREENKOMST BIJ HET VERHUIZEN  

ARTIKEL 12                              – ANNULEREN EN ONTBINDEN                                                  

ARTIKEL 13                              – DE BETALING                                                                         

ARTIKEL 14                              – AANSPRAKELIJKHEID VAN VERHUISBEDRIJF DE TOEKOMST       

ARTIKEL 15                              – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT                                       

ARTIKEL 16                              – SCHADEMELDING                                                                  

ARTIKEL 17                              – SCHADEVERGOEDING BIJ AANSPRAKELIJKHEID                        

ARTIKEL 18                              – KLACHTEN                                                                             

ARTIKEL 19                              – TOEPASSELIJK RECHT                                                             

ARTIKEL 20                              – WIJZIGINGEN                                                                        

ARTIKEL 21                              – CITEERTITEL                                                                           

 

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1                                – BEGRIPSOMSCHRIJVING                                                        

ARTIKEL 2                                – OMVANG VAN DE DEKKING                                                   

ARTIKEL 3                                – UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN                                          

ARTIKEL 4                                – SCHADEMELDING                                                                  

ARTIKEL 5                                – OMVANG VAN DE SCHADE                                                     

ARTIKEL 6                                – SCHADEVERGOEDING                                                            

ARTIKEL 7                                – VERVAL VAN RECHTEN                                                                       

ARTIKEL 8                                – GESCHILLEN                                                                          

ARTIKEL 9                                – PRIVACYBESCHERMING                                                          

ARTIKEL 10                              – KLACHTENBEHANDELING                                                       

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BEWAARNEMING VERHUISGOEDEREN

ARTIKEL 1                                – DEFINITIES                                                                            

ARTIKEL 2                                – TOEPASSELIJKHEID                                                                

ARTIKEL 3                                – VOORAF VERSTREKKEN VAN INFORMATIE DOOR PARTIJEN      

ARTIKEL 4                                – DE OFFERTE                                                                           

ARTIKEL 5                                – BEWAARLOON                                                                                  

ARTIKEL 6                                – DE OVEREENKOMST                                                               

ARTIKEL 7                                – ADRESWIJZIGING                                                                  

ARTIKEL 8                                – ANNULEREN                                                                          

ARTIKEL 9                                – OPZEGGEN VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE KLANT            

ARTIKEL 10                              – OPZEGGEN VAN DE OVEREENKOMST DOOR BEWAARNEMER   

ARTIKEL 11                              – TERUGGAVE                                                                          

ARTIKEL 12                              – VERPLICHTINGEN VAN DE BEWAARNEMER                              

ARTIKEL 13                              – VERZEKERING                                                                        

ARTIKEL 14                              – BETALING EN ZEKERHEDEN                                                    

ARTIKEL 15                              – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARNEMER                         

ARTIKEL 16                              – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT                                       

ARTIKEL 17                              – SCHADEMELDING                                                                  

ARTIKEL 18                              – SCHADEVERGOEDING BIJ AANSPRAKELIJKHEID                        

ARTIKEL 19                              – KLACHTEN                                                                             

ARTIKEL 20                              – TOEPASSELIJKRECHT                                                              

ARTIKEL 21                              – WIJZIGINGEN                                                                        

ARTIKEL 22                              – CITEERTITEL                                                                           

 

ALGEMENE VOORWAARDEN HANDYMANDIENSTEN 2022

ARTIKEL 1                                – DEFINITIES                                                                            

ARTIKEL 2                                – WERKINGSSFEER                                                                   

ARTIKEL 3                                – SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST                                           

ARTIKEL 4                                – VERPLICHTINGEN VAN VERHUISBEDRIJF DE TOEKOMST                       

ARTIKEL 5                                – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT                                            

ARTIKEL 6                                – WIJZINGEN VAN DE OPDRACHT                                              

ARTIKEL 7                                – ONVOORZIENE COMPLICATIES                                                           

ARTIKEL 8                                – OPLEVERING                                                                         

ARTIKEL 9                                – BETALING IN TERMIJNEN                                                       

ARTIKEL 10                              – EINDAFREKENING                                                                  

ARTIKEL 11                              – OPSCHORTING VAN DE BETALING                                           

ARTIKEL 12                              – NIET NAKOMEN BETALINGSVERPLICHTING                             

ARTIKEL 13                              – GARANTIE                                                                             

ARTIKEL 14                              – GESCHILLEN                                                                          

ARTIKEL 15                              – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN                     

ARTIKEL 16                              – CITEERTITEL                                                                           

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BEDRIJFSVERHUIZINGEN 2022

ARTIKEL 1 – Definities

ARTIKEL 2 – Werkingssfeer

ARTIKEL 3 – Verplichtingen van de opdrachtgever

ARTIKEL 4 – Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de bedrijfsverhuizer

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid van de bedrijfsverhuizer

ARTIKEL 7 – Schademelding

ARTIKEL 8 – Schadeherstel

ARTIKEL 9 – Rechthebbende

ARTIKEL 10 – Opzegging bedrijfsverhuisovereenkomst

ARTIKEL 11 – Betalingsvoorwaarden

ARTIKEL 12 – Zekerheden

ARTIKEL 13 – Rechtskeuze

Meer tips of verhuizing inplannen?

Heeft u nog meer tips nodig voorafgaande aan uw verhuizing? Wij geven ze uiteraard graag. Neem nu contact op met Verhuisbedrijf De Toekomst, om te horen wat wij voor u kunnen betekenen.

× Stuur ons een App
My title page contents