Disclaimer

Via (*) wordt er op de website altijd naar deze disclaimer verwezen.

De op deze website getoonde informatie wordt door Verhuisbedrijf De Toekomst met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze internetsite kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Verhuisbedrijf De Toekomst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel Verhuisbedrijf De Toekomst alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Verhuisbedrijf De Toekomst niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Verhuisbedrijf De Toekomst worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Verhuisbedrijf De Toekomst uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Verhuisbedrijf De Toekomst worden onderhouden wordt afgewezen.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

 

Meer tips of verhuizing inplannen?

Heeft u nog meer tips nodig voorafgaande aan uw verhuizing? Wij geven ze uiteraard graag. Neem nu contact op met Verhuisbedrijf De Toekomst, om te horen wat wij voor u kunnen betekenen.

× Stuur ons een App
My title page contents